Mediation of bemiddeling?

Een ander woord voor mediation is (conflict)bemiddeling. Wanneer je kiest voor mediation betekent dit dat je met behulp van een onafhankelijke partij, de mediator, in gesprek gaat met diegene(n) met wie je een conflict hebt. De mediator begeleidt het proces. De wil is er tussen partijen om samen te werken aan oplossingen. De mediator neemt hierin geen standpunt in. Het doel is om het conflict op te lossen middels een gezamenlijk gedragen besluit. Binnen mediation is geheimhouding een groot goed, alle partijen (ook de mediator), tekenen voor geheimhoudingsplicht (ook na de mediation) over datgeen wat tijdens de mediation besproken is.

Voordelen van mediation

untitled

Het voordeel van mediation is dat een gang naar de rechter, welke het conflict meestal verhard, bespaard kan blijven. Bij mediation nemen de partijen zelf de besluiten en laten de beslissing niet aan de rechter over! Een gerechtelijke procedure neemt daarnaast enorm veel tijd in beslag. Wanneer men niet tevreden is met het vonnis van de rechtbank gaat men in hoger beroep en begint de rechtsgang van voren af aan. Omdat je zelf tot de oplossingen van je geschil komt, is het zeer waarschijnlijk dat beide partijen in de toekomst goed met de uitkomst van de mediation kunnen leven. De kracht van mediation is dat er geen verliezers zijn. Een Win-Win situatie dus.

Hoe krijg ik de ander voor een gesprek aan tafel?

Mediation wordt soms aan beide partijen door een derde aanbevolen (advocaat of rechtbank). Indien dit niet het geval is, is het raadzaam om de andere partij zelf te benaderen. Leg bij de andere partij de wens neer om met behulp van een onafhankelijke derde aan jullie geschil te werken. Mocht de andere partij hier niet voor open staan, dan is het mogelijk om alleen met jou aan de slag te gaan in de vorm van individuele (conflict)coaching.

Werkwijze

Veel mensen hebben nog nooit een mediator nodig gehad en vinden het moeilijk om een mediator in te schakelen. Er is veel onduidelijkheid en er zijn veel vragen. Om een weloverwogen en goede keuze te maken en om je eerste vragen te kunnen beantwoorden is het kennismakingsgesprek van een half uur gratis. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de meest geschikte manier is om met het geschil aan de slag te gaan. gesprekken vinden plaats op mijn kantoor te Oud-Beijerland of op verzoek bij jou/jullie thuis. Indien er binnen jullie/jouw planning geen gelegenheid is voor het maken van een afspraak op een doordeweekse werkdag (ook in de avonduren), behoort het maken van een afspraak op zaterdag ook tot de mogelijkheden.

Om jezelf aan te melden kun je dagelijks (m.u.v. zondag) telefonisch contact opnemen. Aanmelden per email (info@bennekommediation.nl) is eveneens mogelijk.

 

Na het intakegesprek starten we het eerste mediationgesprek met het onderteken van de zogenaamde mediationovereenkomst, opgesteld conform het MfN reglement en de hierbij horende gedragscode. Mediation is maatwerk, voor de meeste mediationtrajecten zijn 3 tot 6 gesprekken van ongeveer 1,5 tot 2 uur nodig. Soms is er tijd nodig om het standpunt van de ander te verinnerlijken of te wennen aan een oplossing.  Bij een positieve afronding kan de bereikte overeenstemming schriftelijk worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of in een echtscheidingsconvenant.

En wat als het niet is gelukt om tot een oplossing te komen? Dan stopt de mediation op jullie verzoek, of dat van de mediator. Alles ligt dan weer open, ook gerechtelijke procedures, net zoals voordat de mediation begon.

 

Is mediation iets voor jou?

Wanneer je je privé of zakelijk bevindt in een conflictsituatie waar je graag uit wilt komen is het van belang om te onderzoeken hoe jij en de andere partij tegen het conflict aankijken. Wat beide partijen voor ogen moeten houden, is dat zij het conflict vreedzaam willen oplossen. Ondanks dat het contact met de andere partij nu moeizaam verloopt.

 

Mediation kan zeer zinvol zijn als:

  • Je nog mogelijkheden ziet voor een redelijke oplossing
  • Je belang hebt bij een snelle oplossing
  • Je nog vaker met de andere partij(en) te maken hebt
  • Je graag een oplossing op maat wilt waar je zelf invloed op hebt
  • Het om communicatieproblemen gaat
  • Je aanzienlijke (proces)kosten wilt besparen

 

Als je één of meerdere argumenten herkent, neem dan gerust contact op met Van Bennekom Mediation en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Coaching

Als een conflict nog niet tot explosieve hoogte is gegroeid, kan een gesprek met een mediator in de rol van coach al heel effectief zijn. Een mediator heeft alle tools in huis om te kunnen reflecteren. Dit vergroot al vaak het zelfinzicht , geeft ander inzicht in de situatie, de eigen belemmeringen en de alternatieve mogelijkheden. Zo kan zelfs een mediation worden voorkomen.