picture

Mijn naam is Ellen van Bennekom, in april 2015 ben ik gestart met mijn praktijk Van Bennekom Mediation. Ik ben gecertificeerd en geregistreerd als mediator en geaccrediteerd als familiemediator. Ik ben verbonden aan de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en voldoe aan de kwaliteitseisen die deze federatie stelt aan mediators. Dit is uw garantie voor professionaliteit en kwaliteit. Tevens ben ik werkzaam voor het Juridisch Loket en sta ik ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Naast mediator ben ik binnen mijn praktijk ook werkzaam als geregistreerd Kindbehartiger. Verder ben ik lid van de landelijke beroepsvereniging NMv, de Nederlandse Mediatorsvereniging en de RMA (Rotterdamse Mediators Associatie). Daarnaast ben ik eveneens geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Kenmerkend zijn mijn nuchtere aanpak, oprechte aandacht, openheid, transparantie en oog voor het resultaat. Ik ondersteun jullie met een koel hoofd en een warm hart. Ik nodig jullie uit je te buigen over de situatie en met open vizier het gesprek aan te gaan. In een persoonlijke sfeer zal ik jullie motiveren om je tot het uiterste in te spannen om het conflict bespreekbaar te maken en om naar oplossingen te zoeken. Wie open en eerlijk de confrontatie aangaat, ziet vanzelf meer mogelijkheden.

 

Veilig en Vertrouwd

Door jarenlange (eerdere) werkervaring binnen de handhaving, opsporing en jeugdhulpverlening ben ik gespecialiseerd in (ernstige) gezinsproblematiek, (v)echtscheidingen en huiselijk geweld. Wantrouwen en gevoelens van onveiligheid spelen bij dergelijke conflicten vaak een nadrukkelijke rol. Het is van groot belang om te benoemen wat er gaande is. Wanneer dit nodig en passend is, heb ik een directe en directieve stijl van aanpak. Dit kan confronterend zijn, maar de ervaring leert dat dit houvast en veiligheid biedt.  Door aandacht te geven aan pijn en gevoelens tijdens de gesprekken komt er beweging en ruimte voor een andere kijk op het conflict en kan een oplossing snel in zicht zijn.

 

Expertise

Ik ben uitgebreid bekend met de sociale kaart binnen de Hoeksche Waard, Rotterdam en verdere omstreken. Waar nodig kan dus bijzondere expertise ingeschakeld worden. Hierbij kun je denken aan een notaris, makelaar, (kinder)psycholoog e.d. Voor het indienen van jullie echtscheidingsverzoek bij de rechtbank werk ik samen met een advocaat. Daarnaast werk ik samen met een bureau dat gespecialiseerd is in het maken van alimentatieberekeningen om mijn onpartijdigheid zo goed mogelijk te waarborgen.