Mediation

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is het eerste half uur gratis. Tijdens dit gesprek staan de procedure en het beantwoorden van vragen centraal. Er zal worden getoetst of de zaak geschikt is voor mediation, of partijen voldoende bereid zijn tot het oplossen van het conflict en of er een klik tussen ons is. Naarmate het proces vordert, hebben de partijen zelf grote invloed op de duur en daarmee op de kosten van het traject. De kosten worden in principe door de partijen gedeeld. Hierover kunnen ook andere afspraken worden gemaakt. Er wordt een uurtarief van € 180,- gehanteerd. In het geval er twee partijen zijn, komt dat doorgaans voor particulieren neer op € 90,- inclusief BTW per uur per partij. Het voeren van kindgesprekken tijdens een mediationproces zijn € 76,- per kind, per uur.

Mediationuren kunnen o.a. worden besteed aan voorbereiding, intakegesprekken, mediationbijeenkomsten, telefoongesprekken en email-verkeer met partijen en derden, verslaglegging, correspondentie, dossierstudie en het opstellen van overeenkomsten. Mediation is een ander proces dan Kindbehartiging of coaching.

Raad van Rechtsbijstand

Iedereen in Nederland die een mediator nodig heeft maar niet kan betalen vanwege bijvoorbeeld een laag inkomen, heeft recht op een bijdrage in de kosten. Dit is geregeld in de Wet op de rechtsbijstand en heet een toevoeging. Van Bennekom Mediation kan deze toevoeging voor je aanvragen. Wanneer je in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation betaal je zelf uitsluitend de eenmalige eigen bijdrage van € 53,- of € 105,-. Kijk voor meer informatie op www.rvr.org.

Bij sommige rechtsbijstandsverzekeringen wordt mediation ook vergoed. Kijk hiervoor je polisvoorwaarden na.

Vergoeding Mediation

Iedereen in Nederland die een mediator nodig heeft maar niet kan betalen vanwege bijvoorbeeld een laag inkomen, heeft recht op een bijdrage in de kosten. Dit is geregeld in de Wet op de rechtsbijstand en heet een toevoeging. Van Bennekom Mediation kan deze toevoeging voor je aanvragen. Wanneer je in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation betaal je zelf uitsluitend de eenmalige eigen bijdrage van € 53,00 of € 105,00. Kijk voor meer informatie op www.rvr.org.

Bij sommige rechtsbijstandsverzekeringen wordt mediation ook vergoed. Kijk hiervoor je polisvoorwaarden na.

Kindbehartiging

Het traject van Kindbehartiger is anders dan de individuele coaching van een kind of volwassene, het gaat hierbij om de stem van het kind die op een zorgvuldige en objectieve wijze verwoord zal worden richting de ouders en belanghebbenden.

Afhankelijk van de situatie kunnen er meer of minder evaluaties nodig zijn. In sommige gevallen dient er een rapportage gemaakt te worden compleet met juridische, pedagogische en psychologische onderdelen.

Het eerste inventariserende gesprek van een half uur is kosteloos. Dit gebeurt in de meeste gevallen telefonisch. Intakes met de ouders samen of apart zijn € 75,- per intake (1 uur). De sessies met het kind of de ouder zijn € 75,- per uur. Ouder- en kindgesprekken zijn € 96,- per uur.

Overleg met derde(n), telefoongesprekken en rapportages ten behoeve van het traject zijn € 75,- per uur. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Reiskosten die in rekening worden gebracht zijn € 0,19 per kilometer. Indien de reistijd langer dan een half uur is, wordt
€ 30,– per uur reistijd in rekening gebracht.

Stiefplancoaching

Het eerste oriënterende gesprek van een half uur is gratis. Dit gesprek bestaat uit het kort inventariseren van de problematiek, de situatie en de hulpvraag. Het intakegesprek van 1½ uur is € 75,- exclusief BTW. Het tarief voor de vervolgsessies van een uur per ouderpaar is € 75,- exclusief BTW.
Uit ervaring blijkt dat er zeker bij het eerste consult soms wel 2 of 3 uur nodig is om het verhaal kwijt te kunnen en om duidelijk te krijgen waar de knelpunten en mogelijke oplossingen liggen. Voor een kind ligt dit anders. Een gesprek van een uur is voor een kind zeer intensief en is dan ook meer dan genoeg. Als consulten uitlopen dan wordt het uurtarief doorberekend. U betaalt dus voor de hoeveelheid tijd en niet voor het aantal afspraken. Zo betaalt u bij een gesprek van een half uur € 37,50 exclusief BTW.

Telefonisch consult

€ 70,- per uur exclusief BTW. Via Skype is dit ook mogelijk.

Individuele Coaching en Begeleiding

Het kennismakingsgesprek van een half uur is kosteloos. Dit gesprek bestaat uit het kort inventariseren van de problematiek, de situatie en de hulpvraag. Het tarief voor een gesprek is per uur € 70,- exclusief BTW.

Kort gratis kennismakingsgesprek

Voorwaarden: Een kort gratis kennismakingsgesprek (half uur) is mogelijk maar dan gaan we niet in op hetgeen wat er speelt maar over wat ik kan bieden, en om te onderzoeken of ik de juiste persoon voor u ben. Het is uw verantwoordelijkheid om dit voor uzelf te bewaken. Als het wel een hulpverlenend gesprek wordt dan bereken ik het uurtarief. Helaas moet ik dit zo duidelijk stellen omdat uit het verleden is gebleken dat mensen graag gebruik maken van het gratis deel en een hulpverlenend gesprek (van soms wel 3 uur) of advies verwachten om daarna af te haken omdat ze zelf verder kunnen.

Vergoeding Jeugdzorg

De beroepsorganisatie probeert om contracten af te sluiten met Ziektekostenverzekeringen. Mogelijk lukt dit u bij de alternatieve geneeskunde. Ook in uw gemeente, bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugdteams of Sociale Teams zou u kunnen informeren naar financiële ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een PGB (Persoons Gebonden Budget). Hier is het woonplaatsbeginsel van kracht. Het kind waar PGB voor gevraagd wordt, moet wonen in de plaats waar de vergoeding wordt aangevraagd.